27 Testovacia súprava kolorimetra na analýzu olova

Kat. číslo produkta: 5870021
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Malý veľkosťou, veľký v analýzach

Prenosný kolorimeter naprogramovaný na stanovenie olova, 0,005 - 0,15 mg/l Pb, metóda rýchlej kolónovej extrakcie. V transportnom kufríku, kompletná súprava s reagenciami, kyvetami a návodom na použitie.
Nový filtrový fotometer, vreckový kolorimeter™ II, je prístroj, ktorý môžete vziať so sebou skutočne kamkoľvek. Je ľahký a napájaný batériami, vhodný na dlhšiu prácu v teréne alebo rýchle prevádzkové analýzy na mieste. Tento prístroj má dva kanály, v ktorých je možné vykonávať merania. Do každého z týchto kanálov je možné zadať užívateľom definovanú kalibračnú krivku. Pre tvorbu kalibračnej krivky je možné použiť až 10 štandardov. Krivka sa generuje spojením jednotlivých bodov (nameraných štandardov), od bodu do bodu, priamkou. Môžu sa vykonávať lineárne a nelineárne kalibrácie s kladnou alebo zápornou smernicou. Kalibračná krivka sa môže zadať aj manuálne pomocou klávesnice, ak sa predtým stanovená krivka namerala na príslušnom kolorimetri. Vyžadujú sa minimálne dva páry údajov (koncentrácia a absorbancia).

  • Prenosný fotometer pre jeden parameter, použiteľný kdekoľvek
  • Schválené USEPA na testovanie pitnej a odpadovej vody
  • Naprogramovaný z výroby
  • Vodotesný, ľahký, odolný
  • Podsvietený displej, ukladanie nameraných hodnôt, spätné vyvolanie