CL17 Kolorimetrický analyzátor chlóru

Analyzátor chlóru CL17, priemyslový štandard od spoločnosti Hach, používa kolorimetrickú metódu s DPD na nepretržité monitorovanie obsahu voľného alebo celkového chlóru vo vode. Analytická metóda CL17 nie je ovplyvnená zmenami koncentrácie chlóru, pH vzorky, teploty, prietoku alebo tlaku, a preto ponúka spoľahlivé a presné meranie s menším počtom zásahov operátora ako pri iných metódach na súčasnom trhu. Bežná mesačná údržba analyzátora CL17, ktorú je možné vykonať za 15 minút, predstavuje výmenu reagencií a čistenie kolorimetrickej kyvety. Nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje. Analyzátor CL17 bude pri normálnom použití fungovať bez dozoru 30 dní.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50