BÜHLER 2000 Prenosný automatický vzorkovač

Kat. číslo produkta: BU2000.XX.XXXXX
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Prenosný vzorkovač s tlakovou / vákuovou technológiou. Malé rozmery vďaka možnosti 24 x 1 l sklenenej/plastovej vzorkovnice alebo 25 l vzorkovnici z PE.
Dostupné možnosti vzorkovníc: 24 x 1 l alebo 1 x 25 l PE, resp. sklenené 24 x 1 l alebo 1 x 20 l. Aktívne chladená základňa vzorkovača - tá je nevyhnutne nutná pre vzorkovanie podľa nariadení (24 x za deň zmesná vzorka / denná zmesná vzorka). Nároky na čistenie sú minimálne vďaka novej konštrukcii rozdeľovača, s konštrukciou tvaru misy, ktorá sa jednoducho čistí, a štandardnej kruhovej vzorkovnici. Vzorkovač poskytuje 2 možnosti chladenia pre zabezpečenie skladovania vzorky pri teplote 4 °C: pasívne s balíkami ľadu alebo aktívne s integrovaným chladením s nezávislou teplotnou reguláciou. Tlakový / vákuový vzorkovač je v súlade s normou ISO 5667. Aby sa predišlo krížovej kontaminácii, je systém pred a po každom odbere vzorky prepláchnutý. Kompaktná, vonkajším vplyvom odolná skriňa z PE zabezpečuje bezchybnú prevádzku po veľa rokov aj pri častých zmenách lokality odberu, a dokonca i v extrémne korozívnom prostredí.

  • Voliteľné vzorkovnice umožňujú flexibilitu: až 24 1-litrových štandardných kruhových vzorkovníc s aktívnym chladením!
  • Ľahká, nehrdzavejúca skriňa z PE
  • Vždy presný odber vzoriek pre správnu analýzu vďaka uchovávaniu vzorky pomocou aktívneho alebo pasívneho chladenia
  • Efektívne vynaloženie nákladov, nízke nároky na údržbu
  • Jednoduché čistenie zásobníka na vzorky a rozdeľovača