SÉRIA TU5:

Nový Štandard vo Vývoji Merania Turbidity

Turbidimeter
Hach
TU5200
(Laboratórny)

TurbidimeterTU5200
(Labor)

The Hach TU5200 Turbidimeter Lab

Turbidimeter
Hach
TU5400 sc
(Online)

Turbidimeter HachTU5400 sc
(Online)

The Hach TU5400 TU5300 sc Turbidimeter Online

Prevratná Technológia Detekcie 360° X 90°™

Séria TU5 používa konštrukciu optiky, ktorá dokáže sledovať väčšiu časť vzorky ako akýkoľvek iný turbidimeter, vďaka čomu dosahuje najlepšiu presnosť a citlivosť pri nízkych koncentráciách, pričom minimalizuje variabilitu výsledkov jednotlivých stanovení.

Zhodné Výsledky Online a Laboratórnych Meraních

Prvýkrát sa môžete zbaviť neistoty pri rozhodovaní, ktorým meraniam máte dôverovať, vďaka identickej technológii detekcie 360° x 90° v oboch prístrojoch.

Rýchlejší v Každom Ohľade

Séria TU5 výrazne znižuje čas potrebný na získanie hodnôt turbidity, na ktoré sa môžete spoľahnúť, redukuje čistenie trasy vzorky v online prístrojoch vďaka povrchu menšiemu o 98 %, využíva zatavené kyvety na kalibráciu a odstraňuje potrebu indexovania kyviet a použitie silikónového oleja v laboratóriu. Nehovoriac o menšom objeme online vzorky, ktorý znamená, že udalosti sú zaznamenané takmer okamžite.

Vyžiadajte Si Viac
Informácií


PREHĽAD

STARÉ VERZUS NOVÉ

   TECHNOLÓGIA