Spektrofotometer DR 6000 UV-VIS

Vstup do novej dimenzie: kvalita v spojení s efektivitou„Potrebujem univerzálny UV-VIS spektrofotometer.“

Kvalita spojená s úsporou nákladov: Nový spektrofotometer DR 6000 UV-VIS prináša špičkový výkon pre rutinné analýzy i pre náročné fotometrické aplikácie.

Pre viac informácií kliknite tu

Nový DR 6000 je kompletne navrhnutý a vyrobený v Nemecku.
  • Predstavuje tak už štvrtú generáciu spoľahlivých spektrofotometrov, ktoré zaručujú presnosť Vašich analýz. Monochromátor s konštrukciou Czerny-Turner obmedzuje na minimum aberáciu svetla a zabezpečuje spektrálnu šírku pásma <2 nm. Výstupné polopriepustné zrkadlo optimálne usmerňuje merací lúč.
  • Sústava štyroch pásmových filtrov redukuje vnútorné rozptýlené svetlo na <0,05 % a umožňuje detekciu meracích signálov v rozpätí  ±3 Abs.
  • Technológia referenčného lúča kompenzuje fluktuáciu signálu v prístroji.
  • Dva nízkošumové kremíkové detektory zabezpečujú vysokú selektivitu a stabilitu základného meracieho signálu

Systematické spojenie kvality a efektivity

Najlepšiu efektivitu práce a presnosť výsledkov zabezpečí jedine vyladené vybavenie, ktoré umožňuje hladký priebeh analýz a spracovania údajov. Preto Vám Hach prináša ucelený systém príslušenstva, za ktoré ručí od návrhu až po servis.

Pri pravidelnej údržbe spektrofotometra raz ročne sa záruka predlžuje na 5 rokov. Odborná údržba a kalibrácia spektrofotometra zaručuje nadväznosť meraní.

Vyššia efektivita v laboratóriu

Nový spektrofotometer DR 6000 UV-VIS spája spoľahlivosť výsledkov s efektivitou práce. Intuitívne ovládanie 7-palcovej farebnej dotykovej obrazovky umožňuje jednoduché vytváranie a kalibráciu vlastných metód len v niekoľkých pracovných krokoch. Čas vám taktiež ušetrí 240 továrensky predprogramovaných metód, napr. pre TOC, tenzidy, dezinfekčné činidlá a nutrienty.
 
Aplikačné balíčky metód pre enzýmovú kinetiku alebo meranie farby Vám otvárajú ďalšie analytické možnosti napríklad vo vodárenstve alebo v pivovarníctve. V kombinácií s rýchlym skenovaním a jednoduchou integráciou do laboratórneho systému (LIMS) pomáha spektrofotometer DR 6000 laboratóriám pracovať ešte úspornejšie.

 

Spoľahlivé správne výsledky pomocou setov

Reagenčné sety od spoločnosti Hach predstavujú moderné metódy so zabezpečenou kvalitou výroby. Metódy je možné akreditovať podľa ISO 17025. Nezávislé skúšanie spôsobilosti  ukazuje, že v odborných rukách poskytujú reagenčné sety  Hach výsledky porovnateľné s normovanými metódami. Stanovenie je často založené na rovnakom chemickom princípe. Norma ISO 15 705 priamo popisuje stanovení CHSK-Cr pomocou setu. Norme zodpovedajú dva ISO CHSK sety. Obdobne norma ČSN 75 7455 popisuje stanovenie dusičnanov s využitím setu. Ročne vyrobí Hach 30 miliónov kyviet s automaticky dávkovanými reagenciami. Stabilita reagencií a výkonnostné parametre metód sú pod stálym dohľadom analytického laboratória.
Pre viac informácií kliknite tu

Analytický systém pozostávajúci z reagenčných setov a spektrofotometra DR 6000 poskytuje spoľahlivé výsledky pri rutinných analýzach a pomáha v dokumentácii zabezpečovania analytickej kvality. K malej neistote výsledkov prispieva v setoch zakomponované maskovanie bežných rušivých látok v deklarovaných rozsahoch, rovnako i automatické spustenie správnej kalibračnej krivky spektrofotometrom DR 6000.

Spätná sledovateľnosť výsledkov a metód

Spektrofotometer DR 6000 Vám umožní zautomatizovať a urýchliť niektoré pracovné úkony, pričom je všetko zdokumentované a spätne dohľadateľné. Uľahčenie práce prispieva ku skvalitneniu dokumentácie: od identifikácie osôb a vzoriek s pomocou RFID, cez archiváciu kalibračných kriviek užívateľských metód a reagenčných setov, až po vyhodnotenie kontrolných štandardov a zostavenie regulačných diagramov.

Zabezpečenie kvality je už dávno súčasťou analytickej rutiny. V spektrofotometri DR 6000 je každý výsledok uložený spoločne s QA informáciou o metóde a šarži reagenčného setu. Analytické certifikáty k reagenčným setom a štandardným roztokom je možné načítať do spektrofotometra priložením krabičky setu k RFID čítačke a následne tlačiť alebo archivovať.
Pre viac informácií kliknite tu

Konečne viac času na vyhodnotenie

Spektrofotometer DR 6000 Vám pri každodennej analytickej práci alebo pri vývoji nových metód ušetrí, alebo aspoň pripomenie a zjednoduší mnoho rutinných úloh. Optimalizovaná správa dát a jednoduchá obsluha spektrofotometra DR 6000 šetrí Váš drahocenný čas.

Pre jednoduché spracovanie a prenos dát je DR 6000 vybavený troma USB portmi a ethernetovým rozhraním, ktoré umožňuje rýchlu integráciu do laboratórneho informačného a riadiaceho systému (LIMS). Intuitívne ovládanie pomocou zrozumiteľných ikon s textovým navádzaním cez farebnú dotykovú obrazovku znižuje potrebu školenia na minimum. Rotáciou a dovolenkovým zastupovaním laboratórnych pracovníkov tak analýzy nestrácajú na kvalite ani rýchlosti.

3D-animacia DR6000:

Vyžádejte si informace