Chemický priemysel

Aby mohli procesy v chemickom priemysle prebiehať hladko, používaná voda musí plniť určité požiadavky.
Problémom so šaržami sa dá vyhnúť neustálym monitorovaním a úpravami.