Potraviny

Potravinársky priemysel podlieha normám vysokej kvality a hygieny.
Nevyhnutné je neustále monitorovanie všetkých výrobných krokov, aby sa chyby zachytili skôr, ako sa dostanú k finálnemu produktu.