Spracovanie komunálnych odpadových vôd

Hladká súhra laboratórnych a online metód merania pomáha pri optimalizácii kontroly procesov, čím sa znižujú náklady na energiu a zabezpečujú sa stabilné hodnoty na odtoku.