Ďalšie priemyselné odvetvia

Poskytuje dôveru pri ťažkých rozhodnutiach


Všetky odvetvia majú spoločné ciele: vysokú kvalitu produktov, ktoré vyhovujú potrebám zákazníkov, a efektívnosť procesov. Použitím správneho analytického riešenia môžete pomôcť zabezpečiť kvalitu produktov a optimalizovať výrobné procesy. Môže to pomôcť aj pri ochrane vôd, zlepšovaní environmentálneho profilu a dodržiavaní súladu  s právnymi predpismi.

Každý deň sa rozhoduje o uvoľnení produktov do distribúcie, úpravách procesov alebo reakciách na nové problémy. Pri dôležitých rozhodnutiach musíte mať dôveru v dostupné údaje, takže pri hľadaní analytických riešení si vyberte také, ktoré vám poskytnú dôveru pri ťažkých rozhodnutiach.

Maximalizujte dobu prevádzky

Robustné a presné analytické riešenia pomáhajú spravovať procesy a optimalizovať produkciu

Zachovávajte kvalitu

Špecificky navrhnutá analytika môže zaistiť štandard vysokej kvality

Chráňte svoje investície

Správna analytika je kľúčom k dlhej životnosti, úsporám nákladov a súladu s predpismi

Profitujte z partnerstva

Lokálna technická podpora a servis poskytujú možnosť prispôsobenia analytických riešení

Kliknutím na obrázok zobrazte dostupné analytické riešenia. 

industry plant 1 2 3 4 5 6 7

Kontrola kvality na zaistenie súladu produktov s technickými údajmi a splneniu požiadaviek na skladovateľnosť :

 • Kyselinová / zásadová kapacita
 • Chloridy
 • Farebné číslo kvapalín (napr. oleja)
 • Kyanidy
 • Enzymatické analýzy (napr. glukóza, fruktóza)
 • Kovy (napr. meď, olovo, nikel)
 • Vlhkosť (Karl Fischer)
 • Dusičnan, dusitan, celkový dusík
 • Organické kyseliny
 • Častice
 • Hodnota pH
 • Fenol
 • Povrchovo aktívne látky
 • Turbidita

Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Kontrola kvality na zaistenie súladu produktov s technickými údajmi a splneniu požiadaviek na skladovateľnosť

 • Kyselinová / zásadová kapacita
 • Chloridy
 • Farebné číslo kvapalín (napr. oleja)
 • Kyanidy
 • Enzymatické analýzy (napr. glukóza, fruktóza)
 • Kovy (napr. meď, olovo, nikel)
 • Vlhkosť (Karl Fischer)
 • Dusičnan, dusitan, celkový dusík
 • Organické kyseliny
 • Častice
 • Hodnota pH
 • Fenol
 • Povrchovo aktívne látky
 • Turbidita

TOC (celkový organický uhlík): Produkčný výkon, monitorovanie procesov, ako je CIP, a zisťovanie strát produktov vo vzťahu ku kontrole nákladov


Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Kontrola kvality na zaistenie súladu produktov s technickými údajmi a splneniu požiadaviek na skladovateľnosť

 • Kyselinová / zásadová kapacita
 • Chloridy
 • Farebné číslo kvapalín (napr. oleja)
 • Kyanidy
 • Enzymatické analýzy (napr. glukóza, fruktóza)
 • Kovy (napr. meď, olovo, nikel)
 • Vlhkosť (Karl Fischer)
 • Dusičnan, dusitan, celkový dusík
 • Organické kyseliny
 • Častice
 • Hodnota pH
 • Fenol
 • Povrchovo aktívne látky
 • Turbidita

Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Chlór celkový, voľný: Efektívnosť procesov, riadenie dávkovania biocídnych látok a nákladov.

Vodivosť: Kontrola kvality, jednoduchá kontrola kvality privádzanej vody.

Tvrdosť: Výkon výroby, kontrola dopadu na náklady za predbežnú úpravu alebo možnosť usadenín vnútri zariadenia.

Hodnota pH: Životnosť/efektívnosť zariadenia, kontrola možnosti korózie vnútra zariadenia

TOC: Výkon výroby, kontrola potenciálu vytvárania usadenín pôsobením neiónových anorganických látok.

Turbidita: Kontrola kvality, kontrola efektívnosti filtrácie a mikrobiologickej kvality


Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Životnosť/efektívnosť zariadenia, indikátor straty efektivity v meničoch iónov alebo membránových systémoch používaných pri predbežnej úprave

 • Kyslík
 • Fosforečnan
 • Sodík

Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Súlad s predpismi. monitorovanie výkonu procesu spracovania a zaistenie súladu so zákonnými limitnými hodnotami.

 • Hodnota pH
 • Vodivosť
 • Redox potenciál

Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Súlad s predpismi. monitorovanie a optimalizácia výkonu procesu spracovania a zaistenie súladu so zákonnými limitnými hodnotami.

 • Vodivosť
 • Prietok
 • Živiny
 • Kyslík
 • Hodnota pH
 • Hladina kalu
 • Pevné látky
 • TOC

Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

 A

Úprava vody

 B

Vytváranie pary / výroba elektrickej energie a chladenie

 C

Neutralizácia

 D

Biologická úprava odpadovej vody

 1

Dodanie skladových zásob

 2

Produkcia

 3

Expedícia

Laboratórne riešenia

Zjednodušená, spoľahlivá a presná laboratórna analytika poskytujúca dôveru v kvalitu rozhodnutí a plnenie noriem.

Procesné riešenia

Online snímače poskytujú informatívne údaje, na ktoré sa treba spoľahnúť pri uskutočňovaní dôležitých operatívnych a procesných riešení 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Vyžádejte si informace