Analytické riešenia pre povrchovú úpravu kovov

Poskytuje dôveru pri ťažkých rozhodnutiach


Všetky odvetvia majú spoločné ciele: vysokú kvalitu produktov, ktoré vyhovujú potrebám zákazníkov, a efektívnosť procesov. Použitím správneho analytického riešenia môžete pomôcť zabezpečiť  kvalitu produktov a optimalizovať výrobné procesy. Môže to pomôcť aj pri ochrane vôd, zlepšovaní environmentálneho profilu a dodržiavaní súladu  s právnymi predpismi.
Každý deň sa rozhoduje o uvoľnení produktov do distribúcie, úpravách procesov alebo reakciách na nové problémy. Pri dôležitých rozhodnutiach musíte mať dôveru v dostupné údaje, takže pri hľadaní analytických riešení si vyberte také, ktoré vám poskytnú dôveru pri ťažkých rozhodnutiach.

Maximalizujte dobu prevádzky

Robustné a presné analytické riešenia pomáhajú spravovať procesy a optimalizovať produkciu

Zachovávajte kvalitu

Špecificky navrhnutá analytika môže zaistiť štandard vysokej kvality

Chráňte svoje investície

Správna analytika je kľúčom k dlhej životnosti, úsporám nákladov a súladu s predpismi

Profitujte z partnerstva

Lokálna technická podpora a servis poskytujú možnosť prispôsobenia analytických riešení

Kliknutím na obrázok zobrazte dostupné analytické riešenia. 

industry plant 1 2 3 4 5

Kontrola kvality / výkon výroby, zaistenie súladu produktov s technickými špecifikáciami a predĺženie životnosti kúpeľa:

 • Farba chrómového kúpeľa
 • Farba medeného kúpeľa
 • Farba niklového kúpeľa
 • Hodnota pH

Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Efektívnosť procesov, zisťovanie miery kontaminácie, optimalizácia krokov vyplachovania a monitorovanie opätovnej použiteľnosti oplachovacej vody

 • Vodivosť
 • Hodnota pH
 • Kyanidy
 • Ióny kovu

Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Efektívnosť procesov / environmentálna bezpečnosť, monitorovanie správneho odstraňovania kyanidov a dusitanov

 • Kyanidy
 • Dusitan
 • Hodnota pH
 • Redox potenciál

Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Súlad s predpismi, monitorovanie výkonu procesu spracovania a zaistenie súladu so zákonnými limitnými hodnotami:

 • Vodivosť
 • Hodnota pH
 • Redox potenciál

Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

Súlad s predpismi, monitorovanie kvality odpadovej vody a zaistenie súladu so zákonnými limitnými hodnotami

 • AOX
 • Chlór voľný a celkový
 • Kyanidy
 • Dusitan
 • Sulfidy
 • Povrchovo aktívne látky
 • Kadmium
 • Kobalt
 • Meď
 • Chróm, Chróm VI
 • Olovo
 • Nikel
 • Striebro
 • Cín
 • Zinok
 • Zirkón

Laboratórne riešenia

Procesné riešenia

 1

Ponorné kúpele

 2

Oplachovanie

 3

Detoxifikácia

 4

Neutralizácia

 5

Vypúšťanie

Laboratórne riešenia

Zjednodušená, spoľahlivá a presná laboratórna analytika poskytujúca dôveru v kvalitu rozhodnutí a plnenie noriem.

Procesné riešenia

Online sondy poskytujú spoľahlivé údaje pre uskutočňovanie dôležitých rozhodnutí o prevádzke 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Vyžádejte si informace