Energetický priemysel

Investícia do komponentov elektrárni, ako sú turbíny, či odstávky zariadení za účelom údržbových prác sú veľmi nákladné.
Spoľahlivá technológia merania zlepšuje prevádzkyschopnosť celého zariadenia.