Nejlepší volba pro měření kyslíku

Jednodušší, přesnější a cenově příznivější než dříveSpolehlivý systematický provoz: nová sonda LDO sc. Už žádná kalibrace díky sondám bez driftu: V krátkém časovém období došlo ve společnosti Hach k revolučním změnám v měření O2. Nová sonda LDO sc nyní reprezentuje druhou generaci – spolehlivější a úspornější než kdy dříve!

Nová sonda LDO sc

  • Záruka 36 měsíců na sondu
  • Optimalizovaný teplotní senzor
  • 3D kalibrace sondy

Výhody pro uživatele: Optimalizace spotřeby energie je ještě spolehlivější a úspornější

Nejnovější technologie, minimální náklady

Žádné změny elektrolytu nebo membrány díky optické metodě měření. Nová technologie LDO sc vyžaduje minimální údržbu. Nový optimalizovaný teplotní senzor a 3D kalibrace sondy umožňuje ještě přesnější řízení procesu – maximální kvalita vyčištěné vody s minimálními náklady na energii!


Mimořádná spolehlivost: záruka 36 měsíců
Delší životnost, spolehlivější provoz: Nová sonda LDO sc je tak spolehlivá, že na ni poskytujeme plnou záruku 36 měsíců namísto obvyklých 24 měsíců!
Ještě přesnější: měření O2 pomocí sondy LDO sc
Optimalizovaný teplotní senzor a nová 3D tovární kalibrace dodává měření O2 pomocí sondy LDO sc ješte více přesnosti než dříve.
Nadčasový: se vzdálenou funkčností
Funkce telemetrie snadno přenáší data až k vám pomocí internetu a SMS. Naše služby také umožňují jednoduchou a spolehlivou vzdálenou diagnostiku a parametrizaci, dokonce i v bezobslužných provozech!


Kompletní dokumentace: naše validační služba
Vyžadují vaše normy jakosti externí kontrolu zajištění jakosti? Validační služba společnosti Hach vám potvrdí přesnost sondy LDO sc písemně!
   
Předběžné varování se systémem PROGNOSYS
Systém předběžného varování PROGNOSYS plánuje dopředu a poskytuje vám informace o aktuálním stavu sondy. Jednou ze speciálních bezpečnostních funkcí je například připomenutí kontroly.


WTOS: zaručeně úsporný systém pro váš provoz
Automaticky nízké provozní náklady a stabilní hodnoty na odtoku: řídící software WTOS (Water Treatment Optimisation Solutions – optimalizace řešení čištění odpadní vody) doplňuje sondu LDO sc a kontrolér SC 1000. WTOS řídí v reálném čase odstraňování fosforu a dusíku, stejně jako kalové hospodářství. Jestliže se změní složení odpadní vody, WTOS okamžitě přizpůsobí a znovu nastaví cílové hodnoty procesu.

Hach – specialista na rozbor vody
  • Vše od jednoho dodavatele: Technologie pro měření v terénu nebo v laboratoři, zařízení pro odběr vzorku nebo provozní měření: Hach nabízí vše potřebné pro rozbory vody.
  • Pro každou aplikaci: Poskytujeme řešení šitá na míru pro spolehlivý monitoring odpadní vody, pitné vody a procesní vody.
  • Parametry od A do Z: Hach je osvědčenou značkou pro měření různých parametrů, od A jako amonný iont po Z jako zinek, které denně používají městské a obecní úřady, státní orgány a průmyslová odvětví.