Produktové novinky   |  Všetky novinky

Meriate zákal v súlade so zmenou legislatívy?

Meriate zákal v súlade so zmenou legislatívy?

apríla 4, 2018

V súvislosti so zmenou prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu bola v októbri 2017 vydaná Vyhláška č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Súčasťou minimálneho rozboru je aj parameter zákal.

Tento ukazovateľ umožňuje sledovať množstvo vo vode nerozpustných častíc, ktorých prítomnosť podporuje rast nebezpečných mikroorganizmov a znižuje účinnosť dezinfekcie. Z vyhlášky č. 247/2017 Z.z. vyplýva povinnosť laboratórií zabezpečujúcich kontrolu kvality vody používať nefelometrickú metódu stanovenia zákalu.

Spoločnosť Hach Vám vďaka viac ako 50 ročnej skúsenosti z oblasti merania zákalu môže ponúknuť široké portfólio prenosných a laboratórnych zákalomerov podľa Vašej potreby a ponúknuť Vám odbornú pomoc pri zavádzaní metódy.

Ponuka platí pre objednávky prijaté do 30. 6. 2018. Pri nákupe musí byť uvedený kód ponuky „Zákal_2018“. Nemožno kombinovať s inými akciami alebo zľavami.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás:
HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21
831 07 Bratislava – Vajnory
t +421 (0)2 4820 9091
f +421 (0)2 4820 9093
www.sk.hach.com
info-sk@hach.com

Minulé články o novinkách