Produktové novinky   |  Všetky novinky

NOVÉ SERVISNÉ PROGRAMY

NOVÉ SERVISNÉ PROGRAMY

mája 10, 2016

S potešením Vám predstavujeme nový koncept servisných služieb, k čomu dochádza na základe podnetov od našich zákazníkov a partnerov. So šiestimi novými servisnými programami máte teraz možnosť nájsť riešenie s prvkami servisu, ktoré sú pre Vás najdôležitejšie, vrátane nasledujúcich možností:

 • voľba údržby prístroja/miesta opravy
  - buď na Vašom pracovisku alebo v našom centrálnom servisnom stredisku
 • voľba servisnej podpory
  - len rutinná údržba alebo podľa potreby aj oprava
  - vrátane nákladov na spotrebné a náhradné diely
 • rôzne doby odozvy
  - od 4 dní do 1 dňa, podľa Vašich potrieb

Všetky programy boli starostlivo zostavené so zámerom väčšej pridanej hodnoty pre zákazníkov. K týmto výhodám patria:

 • servisné služby podľa Vašich potrieb
 • lepšia kontrola a plánovanie rozpočtu, aj s možnosťou zahrnutia všetkých nákladov
 • jednoduchšia fakturácia a objednanie
 • rýchlejšia odozva – kratšia doba odstávok
 • konzistentná presnosť a spoľahlivosť meraní

Okrem týchto nových programov poskytuje servis spoločnosti Hach tiež servisné služby na vyžiadanie za pevnú cenu údržby alebo opravy, podľa potreby. Tieto možnosti sú ďalším dôkazom nášho záväzku poskytovať Vám čo najviac flexibilné a prospešné riešenia podľa Vašich potrieb.

Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto nových možnostiach, navštívte naše webové stránky tu, alebo sa obráťte na Vášho obchodného zástupcu spoločnosti Hach.

Minulé články o novinkách