Firemné novinky   |  Všetky novinky

Partnerstvo spoločností Veolia a Hach

mája 31, 2018

Spoločnosti Hach a Veolia oznamujú trojročnú dohodu o partnerstve ustanovujúcu spoločnosť Hach primárnym dodávateľom riešení pre analýzu vody pre zákazníkov Veolia.

Loveland, Colorado – Spoločnosti Hach (www.hach.com) a Veolia (www.veolia.com) oznámili dnes trojročnú dohodu o partnerstve, ktorá ustanovuje spoločnosť Hach primárnym dodávateľom riešení pre analýzu vody pre vodohospodárske činnosti. Od roku 2018 do 2020 bude spoločnosť Hach výhradným preferovaným dodávateľom laboratórneho vybavenia a chemikálií, ako aj preferovaným dodávateľom procesných analyzátorov, vzorkovačov a panelových riešení pre spoločnosť Veolia. Táto dohoda je pokračovaním partnerstva medzi spoločnosťami Hach a Veolia, ktoré trvá už viac ako 20 rokov.

„Je cťou spoločnosti Hach rozšíriť naše partnerstvo so spoločnosťou Veolia, organizáciou, ktorá je považovaná za globálneho lídra v oblasti vodohospodárstva a inovácií," povedal Kevin Klau, prezident spoločnosti Hach. „Naša široká ponuka produktov, schopnosť globálneho servisu, aplikačné znalosti a softvérové možnosti sa spoja so skúsenosťami Veolia z prevádzky, projektovania a inovácií, za účelom zníženia prevádzkových nákladov a zlepšenia súladu s environmentálnymi požiadavkami."

„Spoločnosť Veolia je nadšená rozšírením partnerstva, ktoré máme po mnoho rokov so spoločnosťou Hach, ktorá je globálnym lídrom v oblasti prístrojov pre analýzu vody, softvéru a servisu," povedal Pascal Decary, SVP globálnych verejných zákaziek a CPO. „Táto strategická spolupráca nám pomôže dosiahnuť dôležité úspory, racionalizovať proces obstarávania a zvýšiť prevádzkový výkon, pri udržaní najlepších služieb vo svojej triede pre našich zákazníkov."

Naviac ako súčasť tejto dohody sa spoločnosti Veolia a Hach dohodli na globálnom technickom partnerstve, ktoré bude upravovať a validovať softvérové nástroje a riešenia spoločnosti Hach pre použitie spoločnosťou Veolia. Toto popredné partnerstvo zahŕňa prístroje Claros spoločnosti Hach a ponuky riadenia dát a procesov.

O spoločnosti Veolia
Skupina Veolia (www.veolia.com) je globálnym lídrom v optimalizácii manažmentu zdrojov. S takmer 169 000 zamestnancami po celom svete, skupina Veolia navrhuje a poskytuje riešenia pre manažment vody, odpadu a energie, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju v komunálnej i priemyselnej sfére. Pomocou troch komplementárnych obchodných aktivít pomáha spoločnosť Veolia rozvíjať prístup k zdrojom, uchovávať dostupné zdroje a doplňovať ich. V roku 2017 skupina Veolia zásobila 96 miliónov ľudí pitnou vodou a 62 miliónom ľudí poskytla služby čistenie odpadovej vody, vyprodukovala takmer 55 miliónov megawatt hodín energie a premenila 47 miliónov metrických ton odpadu na nové materiály a energiu. Veolia Environnement (uvedená v Paris Euronext: VIE) zaznamenala v roku 2017 konsolidované tržby vo výške 25,12 miliárd eur (30,1 miliárd amerických dolárov).

O spoločnosti Hach
Viac ako 80 rokov poskytuje spoločnosť Hach® (www.hach.com) inovácie pre podporu našich zákazníkov. Hach, dcérska spoločnosť Danaher, poskytuje zákazníkom dôveru v ich analýzy vodu pomocou odborných odpovedí, vynikajúcej podpory a spoľahlivých riešení jednoduchých na použitie. Analytické prístroje Hach, služby, softvér a reagencie sa používajú pre zabezpečenie kvality vody v rôznych odvetviach vo viac ako 100 krajinách po celom svete.

O spoločnosti Danaher
Danaher (NYSE: DHR) je inovátor na poli globálnej vedy a technológie angažovaný v pomoci zákazníkom v riešení komplexných problémov a zlepšovaní kvality života po celom svete. Rodina svetoznámych značiek má vedúcu pozíciu v niektorých z najnáročnejších a najatraktívnejších odvetví, vrátane zdravotnej starostlivosti, životného prostredia a priemyslu. S viac ako 20 prevádzkovými spoločnosťami, globálne rôznorodý tím Danaher s približne 67 000 spolupracovníkmi je prepojený spoločnou kultúrou a prevádzkovým systémom - Danaher Business System. Pre viac informácií navštívte prosím www.danaher.com.

Minulé články o novinkách