Produktové novinky   |  Všetky novinky

Spoločnosť Hach uvádza sériu TU5 platformy na meranie zákalu

Spoločnosť Hach uvádza sériu TU5 platformy na meranie zákalu

novembra 17, 2016

Spoločnosť Hach predstavuje dôležitú a inovatívnu technológiu pre vodárenské odvetvie – platformu na meranie zákalu série TU5.

Táto platforma pozostáva z laboratórnych i online turbidimetrov a predstavuje nový štandard vo vývoji merania zákalu. Platforma poskytuje jediné turbidimetre, ktoré využívajú inovatívnu technológiu detekcie 360° x 90°. Táto technológia používa konštrukciu optiky, ktorá dokáže sledovať väčšiu časť vzorky ako akýkoľvek iný turbidimeter, vďaka čomu dosahuje najlepšiu presnosť a citlivosť pri nízkych hodnotách zákalu a zároveň minimalizuje variabilitu výsledkov jednotlivých stanovení.

Platforma na meranie zákalu série TU5 od spoločnosti Hach je prvou, ktorá odstráni neistotu užívateľa pri rozhodovaní, ktorým meraniam zákalu má dôverovať, vďaka identickej technológii detekcie 360° x 90° v laboratórnych aj online prístrojoch. Navyše všetky činnosti súvisiace s meraním zákalu, od údržby a čistenia až po samotné meranie, zaberú menej času. Séria TU5 výrazne znižuje čas potrebný na získanie hodnôt zákalu, na ktoré sa užívateľ môže spoľahnúť, redukuje čistenie trasy vzorky v online prístrojoch vďaka povrchu menšiemu o 98 %, využíva zatavené kyvety na kalibráciu a odstraňuje potrebu indexovania kyviet a použitie silikónového oleja v laboratóriu. Menší objem vzoriek v online prístrojoch navyše znamená, že udalosti súvisiace so zákalom je možné zaznamenať takmer okamžite. „Séria TU5 predstavuje zásadnú zmenu v spôsobe merania zákalu. Keďže technológia detekcie 360° x 90° je rovnaká v laboratórnych aj online prístrojoch, užívatelia získajú výsledky, ktoré sa budú navzájom zhodovať,“ povedal Kirk Hetherington, riaditeľ globálneho obchodného oddelenia spoločnosti Hach. „Zhodné výsledky okamžite umožnia vodárenským odborníkom dôverovať svojim meraniam, čím im pomôžu prinášať spoločnosti najlepší možný produkt .“

Platforma na meranie zákalu série TU5 ponúka možnosť troch rozličných prístrojov – jeden pre laboratórne a dva pre online merania. Model TU5200 je určený pre laboratóriá, zatiaľ čo modely TU5300 a TU5400 sú určené pre kontinuálne merania. Praktické užívateľské rozhranie a vylepšený postup práce ponúkajú operátorom na všetkých úrovniach odbornosti možnosť získavať vysoko presné a spoľahlivé výsledky merania zákalu.

Jedine nové turbidimetre pre laboratória a procesné turbidimetre série TU5 s detekciou 360° x 90° poskytujú neporovnateľnú istotu, že zmena vo výsledkoch znamená zmenu vo vzorke. Viac informácií o novej platforme na meranie zákalu spoločnosti Hach nájdete na stránke: http://sk.hach.com/

Minulé články o novinkách