Firemné novinky   |  Všetky novinky

Ocenenie Zlatá VODKA 2017

Ocenenie Zlatá VODKA 2017

júla 27, 2017

Pri príležitosti konania sa 20. Medzinárodnej vodohospodárskej výstavy VODOVODY-KANALIZÁCIE 2017 vyhlásil usporiadateľ Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a organizátor firma EXPONEX s.r.o. súťaž o najlepšie exponáty ZLATÁ VOD-KA 2017.

Prihlásené exponáty hodnotila porota zložená z popredných odborníkov vodného hospodárstva a to v 2 kolách  - I. nominácia na Zlatú VOD-KU a II. hodnotenie. Porota udeľuje ocenenie maximálne 3 prihláseným exponátom. 

Kritéria hodnotenia boli: technické riešenie, netradičný nápad, design, mimoriadna kvalita za prijateľnú cenu, ekologické hľadisko, chemická a biologická nezávadnosť, energetická úspornosť a vzťah k životnému prostrediu.

Stolné a procesné turbidimetre rady TU5 spoločnosti Hach patria k víťazným exponátom súťaže Zlatá VOD-KA 2017.

Ďakujeme všetkým zákazníkom za návštevu našeho stánku a tešíme sa na ďalšie stretnutie na výstave VOD-KA.

Minulé články o novinkách