Servisné služby Hach na požiadanie

Pevná cena za údržbu STANDARD

S pevnou cenou za údržbu STANDARD získate na vyžiadanie preventívnu údržbu na vašom pracovisku vykonanú kvalifikovanými servisnými technikmi spoločnosti Hach. Tým bude zabezpečený optimálny výkon a dlhá životnosť zariadení.

 Poplatok zahŕňa:  Poplatok zahŕňa:

 • Údržbové práce u zákazníka
 • Cestovné náklady
 • Všetky spotrebné diely potrebné behom servisu Hach

Pevná cena za opravu STANDARD 

Pevná cena za opravu STANDARD vykonanú na vyžiadanie na vašom pracovisku kvalifikovanými servisnými technikmi spoločnosti Hach.

 Poplatok zahŕňa:  

 • Opravné práce u zákazníka  
 • Cestovné náklady  
 • Všetky náhradné diely potrebné behom servisu Hach

Pevná cena za údržbu CENTRAL  

S pevnou cenou za údržbu CENTRAL získate na vyžiadanie preventívnu údržbu vykonanú kvalifikovanými servisnými technikmi spoločnosti Hach v našom centrálnom servisnom stredisku. Tým bude zabezpečený optimálny výkon a dlhá životnosť zariadení.

 Poplatok zahŕňa:  

 • Údržbové práce v centrálnom servisnom stredisku  
 • Prepravné náklady  
 • Všetky spotrebné diely potrebné behom servisu Hach

Pevná cena za opravu CENTRAL 

Pevná cena za opravu CENTRAL vykonanú na vyžiadanie kvalifikovanými servisnými technikmi spoločnosti Hach v našom centrálnom servisnom stredisku.

 Poplatok zahŕňa:  


 • Opravné práce v centrálnom servisnom stredisku
 • Prepravné náklady
 • Všetky náhradné diely potrebné behom servisu Hach

Ďalšie služby ponúkané spoločnosťou Hach:

• Školenie
• Kvalifikácia meracích systémov (IQ/OQ)
• Telemetrické programy
• Preventívna údržba a opravy na vyžiadanie

Vyžiadajte si informácie