KOMPLEXNÉ RIEŠENIA ŠITÉ ZÁKAZNÍKOM NA MIERU


Servisné programy Údržba u
zákazníka
Cestovné náklady Spotreb-
né diely
Opravy u
zákazníka
Náhradné
diely
Údržba a opravy v centrál-
nom stredisku
Prepravné náklady Doba odozvy servisu Uvedenie do prevádzky
deň
deň
deň
deň
deň
1 deň

 


Pravidelné preventívne návštevy podľa odporúčaní výrobcu

Overenie výkonu prístroja a zlepšenie prevádzkovej spoľahlivosti (napr. aktualizácia softvéru, zmeny hardvéru)

Protokol o kontrole pre manažment kvality

Certifikácia podľa medzinárodných noriem ISO
Poradenská linka pro všetky technické problémy

Vyžiadajte si informácie