Odvetvia


Hach: spoľahlivé merania v laboratóriu aj online


Ponúkame rozsiahle portfólio meracích technológií pokrývajúce širokú škálu požiadaviek. Či už sa používajú na online monitorovanie, alebo na laboratórne testovanie, všetky produkty pochádzajú od jediného dodávateľa a spolupracujú v ideálnej harmónii. Okrem iného ponúkame aj špičkové komunikačné technológie, ako napríklad LINK2SC, ktoré umožňujú kalibrovať meracie prístroje procesov priamo z laboratórneho fotometra.

Spracovanie komunálnych odpadových vôd

Chemický priemysel

Kommunale Kläranlagen Chemische Industrie

Hladká súhra laboratórnych a online metód merania pomáha pri optimalizácii kontroly procesov, čím sa znižujú náklady na energiu a zabezpečujú sa stabilné hodnoty na odtoku.

Produkty v tomto odvetví

Aby mohli procesy v chemickom priemysle prebiehať hladko, používaná voda musí plniť určité požiadavky. Problémom so šaržami sa dá vyhnúť neustálym monitorovaním a úpravami.

Produkty v tomto odvetví

Dodávateľ pitnej vody

Energetický priemysel

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Analýza hrá mimoriadne dôležitú úlohu pri plnení noriem vysokej kvality a zachovávaní súladu so zákonnými limitnými hodnotami. Zabezpečuje tiež stabilný proces, čím sa predchádza odstávkam prevádzky.

Produkty v tomto odvetví

Investícia do komponentov elektrárni, ako sú turbíny, či odstávky zariadení za účelom údržbových prác sú veľmi nákladné. Spoľahlivá technológia merania zlepšuje prevádzkyschopnosť celého zariadenia.

Produkty v tomto odvetví

Nápoje

Potraviny

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

V priemysle nápojov správne metódy merania nielen zaisťujú kvalitu produktov, ale pomáhajú tiež urýchliť detekciu výrobných chýb a predchádzajú prestojom vo výrobe.

Produkty v tomto odvetví

Potravinársky priemysel podlieha normám vysokej kvality a hygieny. Nevyhnutné je neustále monitorovanie všetkých výrobných krokov, aby sa chyby zachytili skôr, ako sa dostanú k finálnemu produktu.

Produkty v tomto odvetví

Farmácia

Skládka odpadu

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Mimoriadne prísne predpisy v oblasti prírodných vied si vyžadujú mimoriadne spoľahlivé metódy merania. Pri nepretržitom používaní zaisťujú rýchlu identifikáciu výrobných chýb.

Produkty v tomto odvetví

Skládky odpadu podliehajú prísnym zákonným požiadavkám, čo sa priesakov týka, preto aj tu je precízne a presné monitorovanie obzvlášť dôležité.

Produkty v tomto odvetví

Celulózo-papierenský priemysel

Galvanické pokovovanie

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Spoľahlivé metódy merania sú dôležité pre kvalitu a kontrolu odpadových vôd v papierenskom priemysle.

Produkty v tomto odvetví

Spoľahlivé analýzy hrajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní kvality produktov v oblasti spracovania kovov. Neustále monitorovanie galvanizač

Produkty v tomto odvetví

Bioplyn

Elektronika

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Fermentácia je veľmi citlivý biologický proces, ktorý si pre svoju úspešnosť vyžaduje špecifické podmienky. Pre nákladovo efektívnu prevádzku je nutné pravidelné monitorovanie týchto podmienok.

Produkty v tomto odvetví

Elektronický priemysel kladie prísne požiadavky na kvalitu produktov. Keďže aj tie najmenšie častice môžu viesť k poškodeniu produkcie, mimoriadne dôležité sú veľmi citlivé spôsoby merania.

Produkty v tomto odvetví

Chov rýb

Trinkwasserversorgung

Zdravie rýb priamo závisí od kvality vody — preto je nutná jej analýza. Pomáha tiež šetriť zásoby, napríklad určovaním správneho množstva krmiva.

Produkty v tomto odvetví