DR3900 Súprava spektrofotometra s RFID a LOC100

Č. produktu: LPV440.99.10001
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dodávka do 1 týždňa

Presnosť od začiatku do konca

Vysokovýkonný VIS spektrofotometer s technológiou RFID na dosiahnutie spoľahlivých a sledovateľných výsledkov merania v rámci bežných analýz a užívateľských aplikácií - súčasťou je súprava na identifikáciu vzorky.
Kompaktný a spoľahlivý spektrofotometer VIS s technológiou referenčného zväzku lúčov. Vďaka technológii RFID je možné sledovať vzorky až na miesto ich pôvodu. Informácie o čísle šarže a dátume exspirácie reagencií sú súčasťou informácií v čiarovom kóde 2D, ktorý je načítaný spektrofotometrom. Modul RFID načíta všetky informácie špecifické pre šaržu, ako napríklad faktory, aktualizované metódy a certifikát aktuálnej dávky z testovacieho puzdra kyvety. Všetky informácie je možné okamžite načítať pomocou spektrofotometra a vytlačiť.
Výsledky procesu je možné porovnať s laboratórnymi referenčnými hodnotami vo fotometri prostredníctvom prepojenia LINK2SC medzi ovládačom SC a fotometrom. Údaje je možné vymieňať obojsmerne prostredníctvom ethernetu, čo znamená, že matricové korekcie procesných sond je možné vykonávať priamo z laboratória.

  • Spätná sledovateľnosť až k miestu odberu vzorky
  • IBR + zvyšuje spoľahlivosť nameraných hodnôt
  • Rýchla aktualizácia dát
  • Zaistenie kvality pomocou AQA +
  • Zladenie laboratórnej a procesnej analýzy