Kvalifikácia zariadenia IQOQ pre DR 6000

ZASTARANÁ POLOŽKA

Kvalifikácia zariadenia IQOQ pre DR 6000
Č. produktu: TSE-IQOQ-DR6000

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Kvalifikácia zariadenia IQOQ pre spektorfotometer UV-VIS DR 6000. Inštalačná a prevádzková kvalifikácia. Vrátane požadovaných dokumentov, bez cestovných nákladov a štandardov.