BODTrak II respirometrická BSK aparatúra

Zjednodušte analýzu BOD pomocou manometrickej BSK aparatúry BOD TRAK II. Výsledky porovnateľné s riediacou metódou sa dajú dosiahnuť už za dva až tri dni. Použite tieto výsledky na kontrolu procesu alebo ako doplnok k riediacej metóde. Aparatúra BOD TRAK II je zefektívnenou verziou originálnej aparatúry BOD TRAK od spoločnosti Hach. Medzi zlepšenia starého systému patria bezmazivové tesnenia fľašiek, väčší grafický displej, zlepšené miešanie a riadenie teploty, menší pôdorys, zlepšené postupy s rozšírenými možnosťami, automatické zapínanie napájacej jednotky a ohradenie fľašiek zabraňujúce ich prevráteniu.
 
Pre túto skupinu produktov nie sú k dispozícii žiadne produkty.

Ďalšie skupiny produktov