BODTrak II respirometrická BSK aparatúra

Život ryb a jiných vodních organismů je závislý na množství kyslíku rozpuštěném ve vodě. Na čistírnách odpadních vod je proto velmi důležité měřit hodnotu biochemické spotřeby kyslíku (BSK), která kvantifikuje potenciál vypouštěné vyčištěné vody pro vyčerpání kyslíku ve vodním toku. Pokud není vypouštěná vyčištěná voda kontrolována, může dojít ve vodním toku, který je jejím příjemcem, k nadměrné spotřebě kyslíku, což může mít negativní dopad na životní prostředí. Měření BSK je vyžadováno jako součást povolení pro vypouštění odpadní vody zpět do životního prostředí a je důležitým parametrem pro hodnocení účinnosti čištění odpadní vody.

Přístroje Hach BOD v kombinaci s reagencií Hach BOD pro testování biochemické spotřeby kyslíku pomáhají čistírnám odpadních vod dosahovat optimálního měření BSK, a současně umožňují udržet vysokou provozní účinnost.
 
Pre túto skupinu produktov nie sú k dispozícii žiadne produkty.

Ďalšie skupiny produktov