pHD sc Digitálny pH senzor, sanitárny, PEEK, 10 m kábel

Kat. číslo produkta: DPD3P1.99
EUR Cena: Kontaktujte nás

The smart choice for accurate and reliable online process pH measurement

Diferenčný pH senzor s integrovanou digitálnou elektronikou a patentovanou meracou 3-elektródovou technológiou. Skrátenie času nutného na údržbu a široký merací rozsah pH.
Osvedčená technika, pri ktorej meracia a referenčná elektródy merajú pH diferenčné vo vzťahu ku tretej, zemniacej elektróde, vyniká presnosťou a znížením difúzneho potenciálu. Vďaka uzatvorenej konštrukcii neprichádza referenčný systém pH sondy do styku s kvapalinou. Voči znečisteniu odolnejší soľný mostík tak znižuje nutnosť čistenia v porovnaní so systémami vybavenými membránou. Riedenie elektrolytu je obmedzené a senzor má dlhšiu životnosť. Sonda funguje s digitálnymi kontrolérmi.

  • Výnimočný výkon s diferenčnou elektródovou meracou technikou
  • Nižšie nároky na údržbu vďaka dvojitému soľnému mostíku
  • Dlhšia životnosť s vymeniteľným soľným mostíkom/ochranným krytom
  • Spoľahlivosť so zabudovanám zapúzdreným predzosilňovačom
  • Patentovaná technológia