Power supply adapter, 230 V, titrators & burettes

ZASTARANÁ POLOŽKA

Power supply adapter, 230 V, titrators & burettes
Č. produktu: LZW9108.99

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Plug-in power supply for PH-Burette 24, Burettes and Titrators, 230 VAC.