Reagent powder pillows (for nonextraction method), phenol, pk/100

Č. produktu: 2481569
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

For determination of phenols by the 4-Aminoantipyrine Method