AP3900 laboratórny robot

Laboratórny robot AP 3900 je určený na plne automatizovanú analýzu vody vrátane prípravy vzorky. A to aj vtedy, keď je potrebná mineralizácia.
Základná verzia obsahuje metódy analýzy CHSK, celkového fosforu, celkového dusíka, amónnych iónov, dusičnanov a dusitanov.

Tento jedinečný produkt súbežne spracováva kritické parametre CHSK, celkový fosfor a celkový dusík pomocou špičkových, vopred naprogramovaných metód s kyvetovými testami od spoločnosti Hach. Ovládací softvér optimalizuje spracovanie vzoriek od predúpravy, mineralizácie, reakčných prestojov až po meranie, za účelom minimalizácie času potrebného pre získanie výsledku. Dodatočné pridanie vzoriek do sekvencie je možné kedykoľvek, a to i počas prebiehajúcej analýzy. Aktuálny stav analýzy sa dá kedykoľvek overiť jednoduchým kliknutím myši. Rýchlosť a jednoduchosť - aj neškolení užívatelia dokážu do systému zadať všetky požadované informácie vďaka ľahko ovládateľnému softvéru.

• Šetrí čas a náklady
• Zvyšuje produktivitu a flexibilitu
• Najvyššia presnosť a správnosť vďaka automatizovaným postupom
• Súbežné spracovanie rôznych vzoriek rôznymi metódami
• Spoľahlivosť vďaka nadväznosti výsledkov
 
Pre túto skupinu produktov nie sú k dispozícii žiadne produkty.