RTC105 N/DN modul, 1-kanálový, prerušovaná aerácia, VFD riadenie

Č. produktu: LXV408.99.22101
EUR Cena: Kontaktujte nás

Nitrification/Denitrification. Under Control.

NH4-N, NO3-N a O2, VFD,
Kontrolér pracujúci v reálnom čase optimalizuje odstraňovanie dusíka v biologických čistiarňach odpadových vôd, ktoré sú prevádzkované buď s prerušovanou aeráciou alebo ako SBR reaktory (SBR režim). Podľa aktuálneho zaťaženia amónnymi iónmi a dusičnanmi modul automaticky vypočíta, kedy má byť použité prevzdušňovanie a s akou intenzitou tak, aby sa dosiahli požadované limitné hodnoty na odtoku. Doba chodu dúchadiel môže byť tiež skrátená nastavením doby nitrifikácie a denitrifikácie podľa zaťaženia, čo vedie k zníženiu nákladov na energiu.

  • Aerácia podľa zaťaženia
  • Stabilné hodnoty dusíka na odtoku
  • Zníženie spotreby energie
  • Jednoduchá inštalácia
  • When we say Service, we mean Service!