Sada reagencií, rozpuštěný kyslík, byreta, vzorek 300 mL

Kat. číslo produkta: 2351400
EUR Cena: Kontaktujte nás

Reagencie pro stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou titrační metodou.
Pro stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou metodou (modifikace azidem) a titrací byretou. Rozsah: až do 10 mg/L jako rozpuštěný kyslík. Velikost vzorku: 300 mL. Obsahuje reagencie pro 100 testů.