ORBISPHERE 312xx vodíkové senzory

Patentovaný termálny senzor konduktivity ORBISPHERE bol vyvinutý na kontinuálne meranie plynného H2 alebo rozpusteného v kvapaline. Technika merania je kombináciou plynovej difúznej membrány a pevného termálneho vodivostného detektora plynu.
Senzor je vhodný pre meranie odpadového plynu, výstupného plynu, stopových koncentrácií a pre chladiče reaktorov.

• Kontinuálne meranie H2
• Selektívne meranie, výsledok nie je ovplyvnený prítomnosťou iných plynov
• Rýchly čas odozvy na zlepšenie produktivity závodu
• Kompaktný dizajn pre jednoduché vloženie do výrobnej linky alebo do prietokovej komory
 
Pre túto skupinu produktov nie sú k dispozícii žiadne produkty.