Standard solution, quaternary ammonium compound (QAC), 100 mg/L, 100 mL

Č. produktu: 2415342
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

For accuracy checks in Quaternary Ammonium Compound (QAC) determinations. 100 mg/L as CTAB.