Štandardný roztok Stablcal na meranie turbidity, 200 NTU, 100 mL

Štandardný roztok Stablcal na meranie turbidity, 200 NTU, 100 mL
Kat. číslo produkta: 2660442
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Presné, predmiešané roztoky formazínu

Spoločnosť Hach pripravuje štandardy Stablcal v presných koncentráciách a v širokom rozsahu koncentrácií pomocou patentovanej výrobnej technológie, umožňujúc tak presné kalibrácie turbidimetrov.

Na báze primárnych formazínových štandardov

Stabilizované formazínové štandardy Stablcal obsahujú rovnaký polymér rozptyľujúci svetlo ako tradičné primárne formazínové štandardy turbidity a majú porovnateľné vlastnosti.

Zvýšená stabilita šetrí čas a prácu

Hoci sa primárne formazínové štandardy dajú pripraviť priamo v laboratóriu, tento proces je náročný a zdĺhavý a zriedené štandardy nie sú stabilné. Stablcal je stabilizovaná verzia formazínu, ktorá poskytuje opakovateľné výsledky a s ktorou ušetríte čas i námahu potrebnú na prípravu štandardov.

Dôvera vo výsledky

Spoločnosť Hach pred viac ako 40 rokmi ako prvá použila formazín ako štandard pre turbiditu v odvetví pitnej vody. Štandardy Stablcal vychádzajú z desaťročí skúseností s meraním turbidity.

Technické údaje

Koncentrácia: 200 NTU
Platforma: Roztok
Veľkosť balenia: 100 mL