Špeciálne testovacie súpravy

Rada produktov LuminUltra sa skladá z luminometrických prístrojov (PhotonMaster, PhotonMaster v balení s tabletom, Kikkoman Lumitester), testovacích prístrojov ATP 2. generácie (Quench-Gone Aqueous atď.) a softvéru pre spoluprácu a analýzu LumiCalc. Testovacie súpravy sa dodávajú pre rôzne aplikácie vrátane pitnej vody, organických látok, ropy a plynu, nitrifikácie, odpadovej vody a priemyselných aplikácií. Okrem prístrojov a testovacích súprav ponúka spoločnosť Hach individuálne reagencie, súpravy náhradných dielov a spotrebný materiál, produkty na čistenie a údržbu luminometrov.
 
Pre túto skupinu produktov nie sú k dispozícii žiadne produkty.

Ďalšie skupiny produktov