Súpravy na testovanie pitnej vody

Prenosné laboratóriá na kontrolu vody od spoločnosti Hach poskytujú kompletné vybavenie potrebné na mikrobiologické analýzy celkových koliformov a E. coli s použitím metód P/A (prítomnosť/neprítomnosť) vrátane prenosného inkubátora od spoločnosti Hach. Súpravy tiež obsahujú aparatúru a reagencie na analýzu 8 kľúčových parametrov kvality vody, spolu s multiparametrovým prenosným kolorimetrom DR 900 a testermi pH & TDS (rozpustených látok) POCKET PRO. Mikrobiologické médiá sa musia objednať samostatne.
 
Pre túto skupinu produktov nie sú k dispozícii žiadne produkty.