VRECKOVÝ KOLORIMETER II NA STANOVENIE MONOCHLÓRAMÍNU/VOĽNÉHO AMONIAKU Testovacia súprava s vreckovým kolorimetrom II

ZASTARANÁ POLOŽKA

VRECKOVÝ KOLORIMETER II NA STANOVENIE MONOCHLÓRAMÍNU/VOĽNÉHO AMONIAKU Testovacia súprava s vreckovým kolorimetrom II
Kat. číslo produkta: 5870026

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Portable Colorimeter programmed for the determination of Monochloramine and free Ammonia, Indophenol Method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.
Nový filtrový fotometer, vreckový kolorimeter™ II, je prístroj, ktorý môžete vziať so sebou skutočne kamkoľvek. Je ľahký a napájaný batériami, vhodný na dlhšiu prácu v teréne alebo rýchle prevádzkové analýzy na mieste. Tento prístroj má dva kanály, v ktorých je možné vykonávať merania. Do každého z týchto kanálov je možné zadať užívateľom definovanú kalibračnú krivku. Pre tvorbu kalibračnej krivky je možné použiť až 10 štandardov. Krivka sa generuje spojením jednotlivých bodov (nameraných štandardov), od bodu do bodu, priamkou. Môžu sa vykonávať lineárne a nelineárne kalibrácie s kladnou alebo zápornou smernicou. Kalibračná krivka sa môže zadať aj manuálne pomocou klávesnice, ak sa predtým stanovená krivka namerala na príslušnom kolorimetri. Vyžadujú sa minimálne dva páry údajov (koncentrácia a absorbancia).

  • Prenosný fotometer pre jeden parameter, použiteľný kdekoľvek
  • Schválené USEPA na testovanie pitnej a odpadovej vody
  • Naprogramovaný z výroby
  • Vodotesný, ľahký, odolný
  • Podsvietený displej, ukladanie nameraných hodnôt, spätné vyvolanie