Zásobný roztok, dusitany, 250 µg/ml ako N, 500 ml, APHA

Kat. číslo produkta: 2340249
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

For accuracy checks in Nitrite determinations.
Na kontroly správnosti pri stanovení dusitanov. Fľaša s objemom 500 ml.