Servisné služby Hach na požiadanie 

Pevná cena za údržbu STANDARD
- Údržbové práce u zákazníka
- Cestovné náklady

|

Pevná cena za opravu STANDARD
- Opravné práce u zákazníka
- Cestovné náklady

|

Pevná cena za údržbu CENTRAL
- Údržbové práce v centrálnom servisnom stredisku
- Prepravné náklady

|

Pevná cena za opravu CENTRAL
- Opravné práce v centrálnom servisnom stredisku
- Prepravné náklady

|

Ďalšie služby ponúkané spoločnosťou Hach:• Školenie
• Kvalifikácia meracích systémov (IQ/OQ)
• Telemetrické programy
• Preventívna údržba a opravy na vyžiadanie

Vyžádejte si informace