Hach Helps


V spoločnosti Hach veríme, že činy znamenajú viac ako slová. Preto sme založili iniciatívu Hach Helps, prostredníctvom ktorej môžu jej členovia ovplyvňovať ostatných vo svojom okolí a na celom svete.

Naše hodnoty a princípy nám pomáhajú pri plnení nášho záväzku voči miestnym komunitám a organizáciám, ktorý je zameraný na poskytovanie čistej a bezpečnej vody pre všetkých, ktorí ju potrebujú. Iniciatíva Hach Helps nadviazala partnerstvo s vybranými neziskovými organizáciami s cieľom podeliť sa o náš záväzok s ostatnými.

Water for People

Úlohou organizácie Water For People je propagovať rozvoj vysokokvalitnej pitnej vody a sanitačných služieb, ktoré sú k dispozícii pre všetkých, a o ich zachovanie sa starajú silné komunity, podniky a vlády. Združenie Water For People vzniklo v roku 1991 z Amerického združenia vodných diel (AWWA), najväčšieho neziskového vedeckého a vzdelávacieho združenia zameraného na hospodárenie s vodou a jej úpravu.

Ako pomáhame: Spoločnosť Hach už niekoľko rokov podporuje združenie Water For People poskytovaním finančných prostriedkov, vybavenia a odborných znalostí. Spoločnosť Hach sa pripojila k organizácii Water For People hneď po prírodných katastrofách s cieľom zabezpečiť čistú vodu pre tých, ktorí ju potrebujú, a pomáha implementovať nové projekty týkajúce sa vody a dezinfekcie na celom svete.

Water Mission

Organizácia Water Mission navrhuje, realizuje a implementuje riešenia pre bezpečnú vodu, dezinfekciu a hygienu (WASH) pre obyvateľov rozvojových krajín a oblastí postihnutých katastrofami. Od jej založenia v roku 2001 získala viac ako 250 členov stálych programov v rôznych krajinách na celom svete. Pomocou inovatívnych technológií a odborných technických znalostí sa organizácia snaží bojovať s globálnou vodnou krízou.

Ako pomáhame: Okrem poskytovania vybavenia a peňažných príspevkov ako reakcie na globálne katastrofy bolo dlhodobé partnerstvo spoločnosti Hach a organizácie Water Mission v posledných rokoch pozdvihnuté každoročným podujatím Hach Walk for Water. Cieľom tohto podujatia je zvýšiť povedomie komunity o globálnej vodnej kríze a vyzbierať príspevky na zabezpečenie udržateľných systémov úpravy vody pre komunity na celom svete bojujúce s problémami.

United Way of Larimer County

Organizácia United Way of Larimer County spoločne s komunitnými partnermi, darcami a podporovateľmi pracuje na dlhodobých riešeniach v oblastiach vzdelávania, zabezpečenia príjmu a zdravia s cieľom dosiahnuť väčší vplyv v rámci komunity.

Ako pomáhame: Spoločnosť Hach už niekoľko rokov podporuje kampaň organizácie United Way prostredníctvom podujatí a aktivít zameraných na získanie prostriedkov. Spoločnosť Hach organizuje každý rok týždňovú kampaň, v rámci ktorej môžu jej členovia darovať časť svojho platu a zúčastňovať sa počas celého týždňa rôznych aktivít. Výťažok z celotýždňových aktivít putuje organizácii United Way of Larimer County.

Boys & Girls Club of Larimer County

Organizácia Boys & Girls Club of Larimer County umožňuje mladým ľuďom, najmä tým, ktorí to najviac potrebujú, realizovať svoj potenciál a byť produktívnymi, starostlivými a zodpovednými občanmi. Poskytuje bezpečné miesto pre zraniteľné deti bez dohľadu, kde môžu skúmať svoj potenciál a získať schopnosti, vďaka ktorým dosiahnu úspech. Cieľom je pomôcť týmto deťom stať sa lepšími ľuďmi, lepšími členmi komunity – lídrami pracovnej sily.

Ako pomáhame: Spoločnosť Hach spolupracuje s touto pôsobivou organizáciou prostredníctvom finančnej podpory, sponzorstva a poskytovania dobrovoľníkov na podujatia organizácie počas celého roka. Jedným z najdôležitejších je podujatie STEAMfest v oblasti Northern Colorado, na ktorom môžeme ďalšej generácii prezentovať zábavnú stránku chémie.

The Matthews House

Organizácia The Matthews House umožňuje mládeži a rodinám v oblasti Northern Colorado stať sa sebestačnými. Množstvo mladých ľudí a rodín, s ktorými organizácia pracuje, je odkázané na pomoc Ministerstva sociálnych vecí, pestúnskej starostlivosti alebo trestnoprávneho systému mladistvých. Organizácia The Matthews House poskytuje prostredníctvom svojich dvoch komunitných centier aj všeobecné služby mladistvým a rodinám. Pomáha im vyhnúť sa zneužívaniu a zanedbanej starostlivosti, v dôsledku ktorých by inak možno potrebovali pomoc v budúcnosti. Centrum vzdelávania a zamestnanosti organizácie The Matthews House bolo otvorené v apríli 2015. Zabezpečuje pracovnú a odbornú prípravu, vďaka ktorej sa môžu jednotlivci vydať na kariérnu dráhu zabezpečujúcu živobytie.

Ako pomáhame: Iniciatíva Hach Helps pomáha, poskytuje dary a služby dobrovoľníkov na mnohých podujatiach sponzorovaných organizáciou Matthews House. Ide napríklad o služby pomoci pre rodiny a deti, zabezpečenie jedla v rámci komunity a darovanie zásob, vďaka ktorým môžu rodiny s novorodencami dosiahnuť čo najlepšiu štartovaciu pozíciu.

Kamerun

Zamestnanci spoločnosti Hach v Nemecku spolupracovali s Belgickou organizáciou „Engineers without Frontiers” (Inžinieri bez bariér) na pomoci komunite v Kamerune. V tomto projekte zaistili spoločnosti potrebné financovanie pre vybudovanie systému spracovania dažďovej vody, ktorý umožňuje miestnej škole zachytiť maximálne množstvo dažďovej vody behom dažďovej sezóny, dodáva vodu žiakom a učiteľom, a i pre zeleninovú záhradku. Tím zaistil aj školenie v základoch analýzy vody a vzdelal členov miestnej komunity v budovaní dodatočných zberných systémov dažďovej vody do budúcna.