Bezplatná aktualizácia softvéru vášho fotometra

Pracujete so spektrofotometrom DR 2800, DR 3800, DR 3900, DR 5000 alebo DR 6000?

dr3900

Zaktualizujte svoj spektrofotometer rýchlo a jednoducho stiahnutím
aktuálneho softvéru. 

Prečítajte si pokyny a kliknite nižšie pre stiahnutie aktuálneho 
softvéru!

DR 2800 eco

DR 2800

DR 3800

DR 3900

DR 5000

DR 6000

Pre viac informácií o portfóliu fotometrov kontaktujte info@hach-lange.sk