Naša skupina značiek

Už viac ako 80 rokov závisí vývoj spoločnosti Hach z časti od akvizície niektorých lídrov v oblasti kvality vody našou skupinou. Tieto značky pomáhajú spoločnosti Hach poskytovať najlepšie produkty vo svojej triede, najlepších odborníkov v danom odvetví a miestnu podporu pre zákazníkov na celom svete.

Produktové značky:
Analyzátory celkového organického uhlíka (TOC) pre aplikácie v ultračistej vode.
Online analyzátory s použitím 1 prístroja a 5 technológií na meranie viac ako 100 parametrov od alkality až po zinok
Sondy na meranie pH, konduktivity, rozpusteného kyslíka, turbidity, chlóru a pod.
Riešenia pre prietokovú injekčnú analýzu a iónovú chromatografiu pre požiadavky analýzy iónov.
Homeland Security
Technologies
Kvalita vody a bezpečnosť od zdroja až po kohútik.
Testovacie prúžky so suchými reagenciami (AquaChek, SteriChek)
Jedinečná technológia na online meranie organických látok s maximálnym prevádzkovým časom a spoľahlivosťou.

Platforma kvality vody spoločnosti Danaher:

Prostredníctvom série strategických akvizícií vytvorila spoločnosť Danaher Corporation rôznorodé portfólio spoločností zaoberajúcich sa kvalitou vody, ktoré môžu ako zjednotená platforma výrazne ovplyvniť spôsob, akým jej zákazníci zaobchádzajú s vodou.

Spoločne poskytujeme presné prístroje a pokročilú technológiu čistenia a pomáhame tak analyzovať, upravovavať a riadiť vodu na celom svete – od komunálnych úpravní pitnej vody a čistiarní odpadových vôd až po jazerá, pramene a oceány.
Špičkový vývoj riešení úpravy vody ultrafialovým (UV) svetlom, filtráciou a chemikáliami pre vodu, odpadové vody, pôdu a vzduch.
Ponorné AV prietokomery odpadovej vody v otvorených kanáloch.
Inovatívna technológia filtrácie navrhnutá na odstraňovanie častíc z komunálnej aj priemyselnej procesnej vody.
Patentovaná technológia filtrácie navrhnutá na odstraňovanie častíc z komunálnej aj priemyselnej procesnej vody.
Systémy navrhnuté pre morského prostredie a na poskytovanie filtrácie a dezinfekcie ultrafialovým žiarením v jednej kompaktnej jednotke.
Vývoj systémov zameraných na dezinfekciu vody v domácnostiach, bytových komplexoch, výrobných zariadeniach, kempoch, strediskách, hoteloch a nemocniciach.
Riešenia pre environmentálny monitoring kvality vody.
Multisondy a displeje pre environmentálny monitoring kvality vody
Prístroje na dlhodobé použitie a monitorovanie živín „in situ“ v pobrežných a vnútrozemských oblastiach..
Prístroje a platformy na meranie oceánografických parametrov v morskom prostredí.
Sondy a systémy na oceánografický výskum a environmentálne monitorovanie kvality vody.

Komplexné riešenia úpravy vody pre priemyselné systémy.


Prietokomery, údaje a analýzy na zodpovedné a efektívne hospodárenie s vodou>


Membránové riešenia pre poskytovateľov komunálnej vody.