CL10 sc Ampérometrický analyzátor chlóru

Analyzátor chlóru bez reagencií CL10 sc umožňuje kontrolu dezinfekčných procesov v reálnom čase poskytovaním nepretržitéhomerania, ktoré indikuje, keď sa podmienky procesu zmenia. Merací rozsah 0 – 20 ppm zaisťuje kontrolu procesu v širokom spektre dezinfekčných aplikácií.

Analyzátor CL10 sc používa exkluzívnu autodiagnostiku Cal Watch (Sledovanie kalibrácie) od spoločnosti Hach, ktorá upozorňuje užívateľov na zmeny procesu alebo na to, že prístroj si vyžaduje servis. Diagnostické funkcie zahŕňajú výstražné upozornenia na odchýlku pH a kalibrácie chlóru, bezkontaktný snímač prietoku upozorňuje na nedostatočný prietok vzorky. Meranie voľného alebo celkového chlóru pomocou ampérometrického analyzátora, akým je CL10 sc, si nevyžaduje reagencie, takže eliminuje potrebu rutinnej výmeny reagencií a nakladania s odpadom.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50