5500 sc fosforečnany

Nižšia potreba údržby, menej prestojov.Analyzátor fosforečnanov 5500 sc vyžaduje len 2 litre reagencie na to, aby pracoval bez obsluhy až 90 dní. To je dvakrát dlhšie v porovnaní s radom 5000. Jedinečný tlakový prívod reagencií eliminuje častú údržbu čerpadiel. Nástroje prediktívnej diagnostiky obsahujúce patentovanú technológiu Prognosys spoločnosti Hach, výstražné LED diódy a viditeľné oznámenia na obrazovkách zabraňujú neplánovaným odstávkam. Odkvapkávanie reagencií do prístroja, na podlahu alebo odev pri manipulácii s hadičkami je už minulosťou. Jednoducho pripojte farebne označený uzáver k príslušnej utesnenej fľaši s reagenciou a jemne otočte. Funkcia pre nasatie manuálnej vzorky umožňuje rýchlu analýzu námatkovej vzorky a funkcia pre odpúšťanie manuálnej vzorky uľahčuje odber vzorky pre overenie v laboratóriu.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50

Ďalšie skupiny produktov