Riadenie v reálnom čase (RTC)

Riešenia RTC (kontrola v reálnom čase) od spoločnosti Hach sú kompletné štandardné systémy, ktoré prispôsobujú procesy úprav vody v reálnom čase, takže je vaše pracovisko vždy vyhovuje požiadavkám a zároveň sa znižujú náklady na úpravu vody. Riadenie vášho procesu nikdy nebolo také jednoduché.

Systém RTC-P optimalizuje chemické odstraňovanie fosforu prispôsobovaním dávkovania chemických látok v reálnom čase prostredníctvom nepretržitého merania koncentrácie fosforečnanov a prietoku, čím môžete zachovávať konzistentné hodnoty fosforu v odtoku a zlepšovať riadenie svojho chemického systému na fosfor pre nevídané úspory chemických látok.

Systém RTC-N optimalizuje nitrifikačné procesy prispôsobovaním koncentrácie rozpusteného kyslíka v reálnom čase prostredníctvom nepretržitého merania obsahu amónnych iónov, čím môžete zachovávať konzistentné hodnoty amónnych iónov v odtoku a zlepšovať riadenie svojho kontrolného systému na rozpustený kyslík pre nevídané úspory energie. Systém RTC-N, určený špecificky pre kontinuálne prevzdušňované biologické čistiarne odpadových vôd, používa kontrolér s otvorenou aj uzavretou slučkou na optimálne riadenie prevzdušňovania na základe vami žiadanej hodnoty amónnych iónov v odtoku.

Systém RTC-N/DN, určený špecificky pre oxidačné priekopy a sekvenčné vsádkové reaktory, optimalizuje elimináciu dusíka stanovovaním optimálnych časov nitrifikácie a denitrifikácie na základe nepretržitého merania koncentrácie amónnych iónov a dusičnanov.

Procesy zahusťovania a odvodňovania kalu nikdy neprebiehali tak hladko. Použite systémy RTC-ST a RTC-SD na riadenie dávkovania polymérov v reálnom čase, čo vám značne pomôže znížiť náklady na dávkovanie polymérov pri súčasnom zvýšení výťažku bioplynu, znížení potreby údržby a odhadoch pri technológiách na spracovanie kalu.

Váš proces pod kontrolou
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50