Byrety

  • Prehľad
Spoločnosť Hach ponúka akrylové byrety, byrety z certifikovaného skla triedy A, automatické sklené byrety a automatické samonulovacie byrety pre potreby presnej titrácie. Akrylové byrety sú vynikajúce na všeobecné laboratórne alebo terénne použitie na školách, v priemyselných, mestských alebo potravinárskych aplikáciách. Nevplýva na ne väčšina riedených kyselín ani zásad. Nie sú určené na kontakt s alkoholovými alebo organickými rozpúšťadlami.
Sklenené byrety sú ideálne pre koncentrované titračné roztoky alebo na všeobecné použitie. Byrety triedy A sú kalibrované podľa normy ASTM E694, s nadväznosťou na NIST. Vyhnite sa rozliatiu pri plnení alebo odlievaní reagencií pomocou samonulovacej byrety, ktorá plní požiadavky ASTM E287.

K dispozícii je tiež príslušenstvo pre byrety vrátane zátok, baniek, svoriek, držiakov, mazadiel uzatváracích kohútikov a stojanov. Súprava na plnenie samonulovacej byrety mení akúkoľvek byretu s objemom 25 ml alebo 50 ml na automaticky sa plniacu pracovnú stanicu.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50