Mikrobiologické chemikálie, reagencie a produkty na riedenie

Chemikálie pre mikrobiologické stanovenia a produkty na riedenie od spoločnosti Hach umožňujú užívateľom flexibilitu v mikrobiologických analýzach. Prispôsobte svoje médiá alebo rieďte vzorky tak, aby vyhovovali špeciálnym požiadavkám pre dané vzorky. Spoločnosť Hach ponúka sterilné vzorkovnice, vodu na riedenie, farebné indikátory, pufre, kyseliny, reagencie, kultivačné skúmavky a práškové reagencie na mikrobiologické skúšky. Produkty sú k dispozícii pre rekreačnú vodu, odpadovú vodu, pitnú vodu a ďalšie aplikácie a vzorky. Všetky reagencie podstupujú prísnu výstupnú kontrolu QA/QC.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50