DR1900 prenosný spektrofotometer

DR1900 vynikajúco pracuje v teréne, pretože ide o najľahší a najkompaktnejší prenosný spektrofotometer. Analýza v teréne môže prebiehať v prašnom a mokrom prostredí, ktoré pre iné zariadenia nie sú bezpečné. Prístroj je skonštruovaný do náročných podmienok a akceptuje najširšie spektrum kyviet. DR1900, ktorý bol navrhnutý na použitie v teréne, má veľkú, zreteľnú obrazovku a jednoduché užívateľské rozhranie, vďaka čomu je analýza jednoduchšia ako kedykoľvek predtým, a to aj v tých najnáročnejších podmienkach. Kompaktný prístroj DR1900, jednoduchý na uchopenie a prevádzku, je cenným nástrojom pre vašich technikov v teréne.
Spektrofotometer ukrýva pod svojim robustným povrchom najväčší počet – vyše 220 – najbežnejších, vopred naprogramovaných metód analýzy vody. Rozhranie, ktoré je jednoduché na použitie, môžete tiež použiť na vytvorenie svojich vlastných metód. Analýzy prebiehajú pri vlnových dĺžkach v rozsahu od 340 do 800 nm, vďaka čomu tento terénny prístroj dosahuje výsledky, s akými sa obvykle stretávame len pri laboratórnych zariadeniach.
Poznámka: Vyhodnotenie kyvetového testu LCK je možné, ale bez identifikácie čiarovým kódom a 10-násobného otočného merania a eliminácie odľahlých hodnôt.

• Analyzujte čo potrebujete
• Zabezpečte presné výsledky v teréne
• Zjednodušte analýzy
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50