9187sc analyzátor oxidu chloričitého

Analyzátor oxidu chloričitého (ClO2) 9187 sc je on-line jednokanálový priemyselný prístroj, ktorý meria ClO2 v zariadeniach na úpravu pitnej vody, distribučných sieťach a iných aplikáciách, ktoré si vyžadujú monitorovanie ClO2 na úrovniach ppb a ppm.

Systém na meranie oxidu chloričitého 9187 sc s kompletným vybavením sa dodáva vopred zmontovaný na paneli. Jednoducho namontujte panel do požadovaného umiestnenia, vložte senzory, pripojte kontrolér a môžete začať pracovať. Membránový systém senzora znamená, že sa na meranie nepoužívajú žiadne reagencie. Údržba je minimálna a systém obsahuje bežné pomôcky údržby na dva roky.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50