Phosphax sigma analyzátor fosforečnanov

Phosphax sigma od spoločnosti Hach je analógový analyzátor na veľmi presné stanovenie celkovej koncentrácie fosforu a ortofosforečnanov v súlade s metódou molybdénovej modrej podľa EN 1189. Merané hodnoty sú k dispozícii už do 10 minút, a to vrátane mineralizácie.

Procesný fotometer Phosphax sigma nepretržite analyzuje striedavo dva parametre P. To umožňuje kontrolovanie eliminácie fosforečnanov na základe koncentrácie ortofosforečnanov a umožňuje monitorovanie limitných hodnôt v odtoku na základe celkovej koncentrácie fosforu.

Vzorky obsahujúce pevné častice musia byť pred vstupom do procesného fotometra homogenizované, napr. prostredníctvom vzorkovacej sondy Sigmatax 2 a kontrolnej jednotky na dodávku vzoriek a homogenizáciu.

Každý analyzátor Phosphax sigma sa dodáva s 2 analógovými výstupmi prúdu a 2 bezpotenciálovými relé kontaktmi. Voliteľné sú digitálne výstupy Modbus alebo Profibus DP.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50

Ďalšie skupiny produktov