Akčná ponuka

Ponuku nie je možné skombinovať so žiadnou inou ponukou okrem prípadov uvedených vyššie.