The Water Intelligence System

Digitálne riešenia na elimináciu neistoty, zníženie nákladov a zvýšenie efektivity.


POZRIEŤ VIDEO

Claros

Riešenia Claros pre výzvy vášho odvetvia

Riešenia Claros spoločnosti Hach riešia šesť kritických problémov, ktoré ovplyvňujú prevádzku systému komunálnych a priemyselných vôd.


Claros-icon-final-REG-COMPLIANCE.png

Dodržiavanie predpisov

Dodržiavanie predpisov

Dodržiavajte predpísané limity, podávajte hlásenia bez problémov a zabráňte zbytočným pokutám


ĎALŠIE INFORMÁCIE
Claros-icon-final-COST.png

Úspora nákladov

Úspora nákladov

Znížte spotrebu energie, používanie chemikálií a náklady na personál


ĎALŠIE INFORMÁCIE
Claros-icon-final-REMOTE-OPS.png

Diaľkové riadenie

Diaľkové riadenie

Riaďte svoj závod zo vzdialených lokalít


ĎALŠIE INFORMÁCIE
Claros-icon-final-DATA.png

Manažment údajov

Manažment údajov

Zhromažďujte a kombinujte kľúčové údaje, tvorte vizualizácie a rozhodujte sa na základe údajov


ĎALŠIE INFORMÁCIE
Claros-icon-final-PROCESS-OPT.png

Optimalizácia procesov

Optimalizácia procesov

Spravujte zdroje efektívnejšie


ĎALŠIE INFORMÁCIE
Claros-icon-final-EQUIP-MAINT.png

Údržba zariadenia

Údržba zariadenia

Zistite, kedy vaše prístroje potrebujú aktualizácie a údržbu


ĎALŠIE INFORMÁCIE

„Balík riešení Claros nám naďalej pomáha pri optimalizácii. Spoločne s Claros Data Management a MSM poskytujeme prenosnú platformu na organizáciu, zostavovanie a analýzu nášho procesu čistenia. A riešenie RTC zvyšuje úroveň riadenia prevádzky nášho biologického procesu.“

– MANTECA, KALIFORNIA (USA)

Flexibilné riešenia vyhovujúce vašim jedinečným potrebám


Claros kombinuje manažment prístrojov, údajov a procesov s cieľom vytvoriť integrované riešenia prispôsobené vašej prevádzke.


Claros-Icon-Instrument-Management-NO-CIRCLE.png

Claros
Instrument
Management

Získajte istotu pri meraniach pomocou prediktívnej diagnostiky, upozornení na údržbu a podrobných pokynov. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Claros-Icon-Data-Management-NO-CIRCLE.png

Claros
Data
Management

Zhromažďujte, kontrolujte a zdieľajte svoje údaje – kedykoľvek, kdekoľvek a v ľubovoľnom zariadení – a využite vizualizáciu údajov na získanie úplnej predstavy o vašom systéme vôd a odpadových vôd ĎALŠIE INFORMÁCIE

Claros-Icon-Process-Management-NO-CIRCLE.png

Claros
Process
Management

Riaďte procesy čistenia v reálnom čase, zaistite súlad s predpismi a zároveň zabezpečte efektívnu prevádzku závodu 24 hodín denne, 7 dní v týždni. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Flexibilné riešenia vyhovujúce vašim jedinečným potrebám


Claros kombinuje manažment prístrojov, údajov a procesov s cieľom vytvoriť integrované riešenia prispôsobené vašej prevádzke.


Claros Instrument Management

Získajte istotu pri meraniach pomocou prediktívnej diagnostiky, upozornení na údržbu a podrobných pokynov. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Claros Data Management

Zhromažďujte, kontrolujte a zdieľajte svoje údaje – kedykoľvek, kdekoľvek a v ľubovoľnom zariadení – a využite vizualizáciu údajov na získanie úplnej predstavy o vašom systéme vôd a odpadových vôd. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Claros Process Management

Riaďte procesy čistenia v reálnom čase, zaistite súlad s predpismi a zároveň zabezpečte efektívnu prevádzku závodu 24 hodín denne, 7 dní v týždni. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Globálny dosah, miestna podpora

S viac než 3000 inštaláciami na celom svete a trend udávajúcimi zákazníkmi vo svojom obore predstavuje riešenie Claros dôkaz hodnoty digitálnych procesov v spojení s odbornosťou prístrojov. Navyše máme pre vás k dispozícii viac ako 500 odborníkov podpory, ktorí pomáhajú plynulosti vašej prevádzky.


claros-overview_map.png

Zaujíma vás to? Zistite, čo vám môže poskytnúť riešenie Claros.

AKO VÁM
MÔŽEME POMÔCŤ?